Jag undervisar på konsthögskolor och konstnärliga utbildningar på frilansbasis.
Uppdragsgivare: Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän, Konstskolan Basis, Mälardalens Högskola, Beckmans, Konsthögskolan Valand, Kungliga Konsthögskolan, Österlenskolan, Nordiska Konstskolan, Fotohögskolan i Göteborg,  HDK, Domen Konstskola, Göteborgs Konstskola, Grafikskolan, Carl Malmstensskolan, Lunds Konst/Designskola, Konstskolan i Gävle, Konstskolan Idun-Lovén och Pernbys Målarskola.

Nedan följer mina uppdrag i urval.

Gerlesborgsskolan i Stockholm

En av huvudlärarna 2013–2019. Gästlärare 2020-2021.
– Kurser i videokonst, praktiskt och teoretiskt, och skrivande om konst.
– Handledning av skolans elever i deras fria projekt.
– Föreläsningar i samtidskonst och konsthistoria.

Beckmans designhögskola

Gästlärare och kursledare i video, föreläsare 2014, 2013, 2012.
– Workshops på utbildningarna Visuell kommunikation och Mode.
– Föreläsningar om videokonst, seminarier och enskild handledning.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2012–

Konsthögskolan Valand

Gästlärare, kursledare, utställnings– och uppsatsopponent.
– Workshop i artist statements och muntlig presentation, 2012.
– Uppsatsopponent för magistereleverna 2011, 2010, 2009.
– Utställningsopponent på magisterutställningar 2011, 2010.

Mälardalens högskola

Gästlärare och kursledare på kursen Rum och Kontext, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.
– Workshop i konstnärlig gestaltning och utställningsteknik, med Jennie Andersson.
– Konstnärlig ledare för kursutställningen på Västmanlands Läns Museum.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2010–

Konstskolan Basis

En av huvudlärarna 2023–
Gästlärare 2020, 2023.
Föreläsare, 2015, 2014, 2013.

Kungliga Konsthögskolan

Gästlärare och utställningsopponent.
– Utställningsopponent på enskilda elevers utställningar 2011, 2009.
– Seminarium om kulturekonomi tillsammans med Niklas Rydén, 2010.
– Gästföreläsning om eget konstnärskap, 2010.

Österlenskolan

Gästlärare och kursledare.
– Workshop i videokonst, praktiskt och teoretiskt, 2013, 2012, 2011.
– Workshop i skrivande om konst, 2011, 2010.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2010–

Sigtunastiftelsen

– Föreläsning om att vara konstnär och konstkritiker, 2011.
Del av en utbildningsdag om konst och text ordnad av Sveriges Konstföreningar.

Domen Konstskola

Gästlärare och kursledare, 2014, 2013, 2012, 2011.
– Workshop i artist statements, konstkritik och kreativt skrivande.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2010–

Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Gästlärare och kursledare.
– Workshop i skrivande om konst och textverk, 2012.
– Workshop i intervjuteknik, praktiskt och teoretiskt, med Lars Nilsson, 2011.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap, videoverk, och textkonst 2010–

Nordiska konstskolan

Gästlärare och kursledare i video, med Niklas Rydén, 2012, 2011.
– Workshop i videokonst, praktiskt och teoretiskt.
– Tematiska föreläsningar om videokonst och eget konstnärskap.

Göteborgs konstskola

Gästlärare och kursledare.
– Workshop i performance, 2013.
– Gästföreläsning om eget konstnärskap, 2012.

Carnegie Art Award

Föreläsare för Carnegies konstförening 2013, 2012.
– Föreläsning om installationer i samtidskonsten.
– Föreläsning om kvinnliga konstnärer genom tiderna.

HDK

Gästlärare och uppsatsopponent, 2010.
– Föreläsning om samtidskonst.
– Uppsatsseminarium med Marie Bondesson.

Fotohögskolan

Gästlärare, 2009.
– Individuell handledning för magistereleverna.
– Gästföreläsning om eget konstnärskap 2009.

Lunds Konst/Designskola

Gästlärare och kursledare i text och konst, 2012.
– Workshop i video-, text- och ljudverk, med Thomas Millroth.
– Gästföreläsning om eget konstnärskap 2012.

Konstskolan i Gävle

Gästlärare och kursledare 2012, 2011.
– Workshop i artist statements och konstkritik.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2010-2012.