Gerlesborgsskolan i Stockholm

En av huvudlärarna 2013–2019. Gästlärare 2020-2021.
– Kurser i videokonst, praktiskt och teoretiskt, och skrivande om konst.
– Handledning av skolans elever i deras fria projekt.
– Föreläsningar i samtidskonst och konsthistoria.