Gerlesborgsskolan i Stockholm

En av huvudlärarna 2013–2019.
– Kurser i videokonst, praktiskt och teoretiskt, och skrivande om konst
– Handledning av skolans elever i deras fria projekt.
– Föreläsningar i samtidskonst och konsthistoria.