Fotohögskolan

Gästlärare, 2009.
– Individuell handledning för magistereleverna.
– Gästföreläsning om eget konstnärskap 2009.