Göteborgs konstskola

Gästlärare och kursledare.
– Workshop i performance, 2013.
– Gästföreläsning om eget konstnärskap, 2012.