Domen Konstskola

Gästlärare och kursledare, 2014, 2013, 2012, 2011.
– Workshop i artist statements, konstkritik och kreativt skrivande.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2010–