Beckmans designhögskola

Gästlärare och kursledare i video, föreläsare 2014, 2013, 2012.
– Workshops på utbildningarna Visuell kommunikation och Mode.
– Föreläsningar om videokonst, seminarier och enskild handledning.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2012–