Konstskolan Basis

En av huvudlärarna 2023–
Gästlärare 2020, 2023.
Föreläsare, 2015, 2014, 2013.