Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Gästlärare och kursledare.
– Workshop i skrivande om konst och textverk, 2012.
– Workshop i intervjuteknik, praktiskt och teoretiskt, med Lars Nilsson, 2011.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap, videoverk, och textkonst 2010–