Kungliga Konsthögskolan

Gästlärare och utställningsopponent.
– Utställningsopponent på enskilda elevers utställningar 2011, 2009.
– Seminarium om kulturekonomi tillsammans med Niklas Rydén, 2010.
– Gästföreläsning om eget konstnärskap, 2010.