Konstskolan i Gävle

Gästlärare och kursledare 2012, 2011.
– Workshop i artist statements och konstkritik.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2010-2012.