Nordiska konstskolan

Gästlärare och kursledare i video, med Niklas Rydén, 2012, 2011.
– Workshop i videokonst, praktiskt och teoretiskt.
– Tematiska föreläsningar om videokonst och eget konstnärskap.