Österlenskolan

Gästlärare och kursledare.
– Workshop i videokonst, praktiskt och teoretiskt, 2013, 2012, 2011.
– Workshop i skrivande om konst, 2011, 2010.
– Gästföreläsningar om eget konstnärskap 2010–