HDK

Gästlärare och uppsatsopponent, 2010.
– Föreläsning om samtidskonst.
– Uppsatsseminarium med Marie Bondesson.