En skarpögd och modig avslöjare, Upsala Nya Tidning

Cristina Karlstam, Upsala Nya Tidning, 2010-03-18.
Dziurlikowskas både humoristiska och provocerande sätt att klarsynt avslöja tendenser i våra liv och vår samtid har nu fått stort utrymme i Eskilstuna konstmuseum, som upplåtit sin stora utställningssal till hennes konstnärskap. Inte mindre än 10 videoverk, bland dem också det ovan nämnda Home Styling ingår i presentationen, som ger en hittills saknad helhetsbild av ett av samtidskonstens främsta och mest angelägna konstnärskap.

Bland Teatergalleriets många utställningar genom åren hör Magdalena Dziurlikowskas till de bästa. Hennes väggrelief Flickan med tändstickorna där hon med tiotusentals stickor byggt ett monument över sina (och genomsnittsvenskens) alla ägodelar, var ett fyndigt och roligt memento över konsumismens absurditeter. Och videoverket Home Styling satte fokus på de kravfyllda och ångestskapande heminredningstrender som sköljer över oss
via tv och tidskrifter.

Dziurlikowskas både humoristiska och provocerande sätt att klarsynt avslöja tendenser i våra liv och vår samtid har nu fått stort utrymme i Eskilstuna konstmuseum, som upplåtit sin stora utställningssal till hennes konstnärskap. Inte mindre än 10 videoverk, bland dem också det ovan nämnda Home Styling ingår i presentationen, som ger en hittills saknad helhetsbild av ett av samtidskonstens främsta och mest angelägna konstnärskap. Videoverken spelar således huvudrollen, men här finns även tändsticksreliefen, trasmattan vävd av tangentbord (vår tids trasor!) och en mängd fotografier. I videon Kritik från 2009 belyser och diskuterar konstnären sin dubbla roll som konstnär och konstkritiker, sittande i en gondol i konstbiennalens Venedig. Samma år tillkom verket Självplågeri, där minnen från hennes katolska barndom och uppväxt svarar för upptakten till en plågsam självrannsakan.

Starkast intryck gör dock videon Den heliga Graal från 2010, där (o)frivillig barnlöshet ges en pregnant och bitvis både skrämmande och sorglig framtoning. Magdalena Dziurlikowska är en skarpögd, modig och intelligent avslöjare av samtidens konventioner, regler, klichéer och slentriantänkande. Hon sätter strålkastarljuset på trender och
moden, könsroller, krav och förväntningar. Genom att själv vara aktör i sina filmer möter hon betraktaren med lika delar självutlämnande mod och provocerande, närgången utmaning. Draget av absurd galghumor förstärker effekten av hennes avslöjanden som alltid även inbegriper henne själv. Teatergalleriets utställning häromåret gav mersmak. Nu finns möjlighet att lära känna detta viktiga konstnärskap i dess helhet, så som det hittills utvecklats. Magdalena Dziurlikowskas utställning i är väl värd en dagsutflykt till Eskilstuna konstmuseum. Där man just nu också kan se Niklas Mularis stipendiatutställning, också han en tidigare gäst vid Teatergalleriet i Uppsala.

Cristina Karlstam