Zon Moderna, Moderna Museet

Magdalena Dziurlikowska är konstnärlig ledare för Zon Moderna på Modernautställningen dec. 2010.

Vad är Zon Moderna?
Zon Moderna är ett konstnärligt och konstpedagogiskt projekt på Moderna Museet som varit igång sedan 2004. Varje termin bjuder museet in en konstnär att arbeta med en grupp gymnasieungdomar apropå den aktuella utställningen. Hösten 2010 handlar det om Modernautställningen och jag är inbjuden! Tidigare konstnärer är bland andra Matti Kallioinen, Fia-Stina Sandlund, Jacob Dahlgren, Anneè Olofsson, Jan Håfström och Marianne Lindberg De Geer.

Temat för Zon Moderna hösten 2010
Vår utställning hette ”När är jag svensk”. Jag ville att gymnasieungdomarna skulle ställa sig frågor om den svenska nationaliteten. Vad svenskhet är för er? Vad innebär det att leva i Sverige idag? Vad innebär det att vara svensk? Vad är Sverige för något?

Presentation på Moderna Museets hemsida.
Min projektblogg för Moderna Museets hemsida.
Blänkare 1 i Svenska Dagbladet. Blänkare 2 i Svenska Dagbladet.