Verkligheten bakom, Västmanlands Läns Museum

Studenter på kursen Rumslig Gestaltning, Mälardalens högskola,
Västmanlands Läns Museum, 7/6-28/8, 2011.

Magdalena Dziurlikowska är gästlärare och konstnärlig ledare.

Utställningen Verkligheten bakom hämtar sin utgångspunkt i statistik från tjejjouren Ronja. Vår ambition har varit att levandegöra statistiken, att beröra och synliggöra det som alltför många kvinnor råkar ut för.

Västmanlands Läns Museum.
Mälardalens Högskola.