Gå och se, Konsten.net

Sara Arvidsson, Konsten.net, 2012-04-12.
Konsten.net

I en ny utställning på Galleri Box avslöjar Magdalena Dziurlikowska många intima hemligheter. Konsten är narrativ och växlar mellan kortare seriespalter och film. Dziurlikowska tar användning av sin distinkta och charmiga berättarröst, som också har kommit att karaktärisera många av hennes konstkritiska texter.  Ibland fastnar dock skrattet i halsen, då de roliga ämnena träder in i en betydligt mörkare sfär. Våldtäktsförsök, BH-mardrömmar och ängslan inför att förlora oskulden skildras på ömsom underhållande och ömsom brutala vis.  I den längre ”Ålderskillnaden” biter det till lite extra. Här berättas historien om konstnärens möte och förhållande med sin nuvarande, äldre pojkvän samt förväntningarna och fördomarna som ofta anses kanta förhållanden av dessa slag. Samtliga serier är expressivt tecknade och prunkar av färg. Ibland inkorporerar Dziurlikowska även fotografier av sitt eget eller andras ansikten och ett spännande dynamisk möte uppstår.

I det mindre rummet intill visas fyra filmer efter ett rullande schema, vilket således innebär en film i veckan.  Inleder gör ”Don’t Mention the Music”, som fokuserar på betydelsen av en god sångröst och i vilken utsträckning en sådan premieras i samhället. Den kan sprida stjärnglans. Imponerar mest gör emellertid den andra filmen i följdordningen: ”My Secret Voice”. Här ikläder sig Dziurlikowska två roller: den ena är en strålande livsnjutare i djärv cerise klänning, den andra en glåmigare variant med negativ och självömkande inställning.  Även om dessa två nästan alltid existerar i en person simultant och kivas sinsemellan samt att den självsäkras attityd lätt framstår som pompös, reklamartad och självtillräcklig, poängteras ändå vikten av att tro på sin själsliga styrka och att man trots allt ofta har förmågan att väja in på rätt spår, om man bara vågar.  Den tonsäkra humorn som genomsyrar verken är genomgående självutlämnande och egen. En såväl rörande som utmanande utställning.

Sara Arvidsson

Adress: Kastellgatan 10, Göteborg. 
Utställningen pågår under perioden 24/3 – 22/4.