Inrutad frihetslängtan, Sydsvenskan

Dan Jönsson, Sydsvenska Dagbladet, 2012-04-03.
Läs hela artikeln här. Nedan följer ett utdrag.

Don’t Mention the Music, 2011. Se filmen här.

“På väggen mittemot hänger Magdalena Dziurlikowskas självutlämnande bildberättelser, som öppenhjärtigt reder ut i tankehärvorna kring känsliga saker som den egna sexdebuten, åldersskillnaden i ett förhållande eller – i en obetalbar videofilm – en tondöv sångröst. Raka motsatsen, på sätt och vis, till Arrhenius distanserade ironier. Men med samma känsla för det stora allvarets gudomliga komik. Det fina med den här utställningen är hur den med sådana enkla spegel­effekter just lyfter fram de bitoner som ofta överröstas av ett starkt och tydligt uttryck. Innerligheten hos Arrhenius; den svarta humorn hos Dziurlikowska.”

Dan Jönsson