Attention Whore

Jag attraheras av den draghjälp som ett erkännande eller ett kändisskap för med sig. En känd människa får mycket lättare plats i det stora samtalet och kan påverka andra. En känd människa kan också uppnå den konstnärliga friheten att leva på att vara sig själv.
I filmen analyserar jag min strävan efter att göra skillnad och bli sedd. Däremellan är jag besviken på mig själv för att jag inte är mer strategisk, och samtidigt skäms jag för mina beräknande tankar.

2009, 7:30 min.
Exhibited: Eskilstuna konstmuseum, Galleri Kretz in Malmö.
Reportage i Dagens Nyheter.