Underbart är kort i Uppsala, Dagens Nyheter

Dagens Nyheter, 2011-10-28.

Sista helgen för Uppsala Internationella Kortfilmsfestvial. Den 30-årsjublierande festivalen visar totalt 317 filmer under sju dagar (se hela programmet på shortfilmfestival.com) Samtidigt pågår webbfestival på sajten sweden.se. Här visas gräddan av de bästa svenska kortfilmerna från förra året; däribland Magdalena Dziurlikowskas “Den heliga graal”.