My Secret Life

Jag deltar med videofilmen My Secret Life på Åbo-biennalen och på utställningen Home Video i Moskva. Verket har omnämnts och reproducerats i olika finska och ryska tidningar. Recensionerna är på språk jag inte kan…
Se videon My Secret Life.