Dagens tips, Svenska Dagbladet

Clemens Poellinger, Svenska Dagbladet, 2010-12.

Installation

Med utgångspunkt i Modernautställningen har konstnären och konstskribenten Magdalena Dziurlikowska tillsammans med 13 ungdomar frågat sig vad svenskhet är för något.
Utställning: När är jag svensk? Plats: Moderna Museet.