Dagens tips, Svenska Dagbladet

Rikki Neuman, Svenska Dagbladet 2010-12-18.

Konst

Konstnären Magdalena Dziurlikowska och 13 ungdomar undersöker och diskuterar vad svenskhet egentligen är för något, med hjälp av bilder, skulpturer och performance.
Moderna Museet, plan 4, Exercisplan 2, kl.10-17, Inträde 80 kr.