Sollentuna Expo, Konsten.net

Anders Olofsson, Konsten.net, 2006-02-18.

“Allra längst går emellertid Magdalena Dziurlikowska från Konstfack i Stockholm, som redan tidigare i ett antal verk visat prov på en närmast manisk förmåga att strukturera och katalogisera sin närtillvaro. Denna gång har hon låtit sig inspireras av H C Andersens saga ”Flickan med svavelstickorna”, och kartlagt sitt liv och sin lägenhet utifrån antalet objekt fördelat per kategori och omsatt i tändstickor. Verket övertygar både i kraft av sin visuella utstrålning och konceptuella grund, och gör att man till sist kan lämna Konstmässan med åtmintone ett tämligen ljust minne.”
Till verkpresentation.