Ystert anslag på Liljevalchs, Svenska Dagbladet

Clemens Poellinger, Svenska Dagbladet, 2004-01-24.

“Kring utseende, identitet och ett objektifierande av den egna personen kretsar även Magdalena Dziurlikowskas (född 1975) videoverk “Visning”. En kvinna i kläder som signalerar “mäklare” visar en lägenhet. Det är bara det att hon inte nöjer sig med att framhäva bostadens företräden. Hon går också in på möblemanget, förevisar bland annat tandborstarna och berättar att ägarinnans stora intresse för munhygien kan bero på att det i hennes uppväxtland Polen saknades sådan.”
Se videon Visning.