Man och barn

Magdalena litenMan och barn är en film om lusten att få familj men inte hitta rätt i sitt liv så att det kan bli möjligt. En vardaglig dröm många andra får förverkligad men som verkar omöjlig för mig. Varför är det så? Hur ska jag skynda långsamt när jag närmar mig fyrtio och tiden rinner bort? Vad är möjligt att göra inom ramarna för dagens etik, moral och forskning, och vad finns utanför ramen? I filmen berättar jag om mina känslor och bevekelsegrunder och spinner sedan vidare in i surrealismen och framtiden. Jag vill skapa en drastisk, analytisk och humoristisk berättelse. En historia om en kvinna som stöter emot en vägg och försöker hitta utvägar.

En film av Magdalena Dziurlikowska producerad med stöd från Konstnärsnämnden. 2014, 27 min.
Visningar: APA Gallery, Stockholm. Galleri Verkligheten Umeå. Gerlesborgsskolans jubileumsutställning i Stockholm.