Konsthögskolan Valand

Gästlärare, kursledare, utställnings– och uppsatsopponent.
– Workshop i artist statements och muntlig presentation, 2012.
– Uppsatsopponent för magistereleverna 2011, 2010, 2009.
– Utställningsopponent på magisterutställningar 2011, 2010.