Money Talks


Ready made, 2005.

Alla verksamheter tangerar förr eller senare pengar, så även konsten. Vem som är konstnär och vad en konstnär gör bestäms av budskapsspridning som ju också bottnar i en viss ekonomi. Jag skriver “Magdalena Dziurlikowska är en konstnär” på varje sedel som kommer i mina händer. Jag fyller också i ögonen och munnarna på personerna som figurerar på sedlarna för att betona synlighet och rykte. Jag antecknar serienummer på varje sedel som jag behandlar, det är lite som att numrera grafiska blad, och det går faktiskt att handla med dessa pengar. Ju bättre ekonomi jag har desto mer sant blir det att jag är konstnär. Projektets spridning är svåröverblickbar.