Åldersskillnaden


En serie om en relation med stor åldersskillnad, 6 blad 40 x 50 cm, 2009.
Ovan blad 1 av 6.

Publikationer: Galago, 2010.
Utställningar: Eskilstuna konstmuseum, Ystads konstmuseum, Galleri Box i Göteborg.