Bloody Virgin


En serie om en sexdebut. 4 blad, 40 x 50 cm, 2008.
Ovan sid.1 av 4.

Publikationer: Hjälp, nr 6, 2008.
Utställningar: Eskilstuna konstmuseum, Ystads konstmuseum, Galleri Box i Göteborg.