Med video är allting möjligt, Österbottens Tidning

Harriet Jossfolk-Furu, Österbottens Tidning, 2011-02-03.

Två veckor av diskussioner, exempel på videoverk, tekniker, effekter och undervisning snart till ända. De nuvarande gästlärarna på Nordiska konstskolan har video som gemensam konstform. Under två veckor har Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén undervisat i video- och ljudkonst, men också i portfolio- och presentationsteknik, konstteori och konstekonomi.Under hela vårterminen förbereder sig de studerande sig för ansökningsprocesserna till olika konstskolor och gästlärarna väljs med tanke på detta. Ansökningsförfarandet ser olika ut för olika skolor. Gemensamt är att allt fler ansökningar ska skötas digitalt.
– När det gäller videoverk meddelar många skolor att de har avsatt tid för att bedöma verken man söker med. Om man gjort en längre video innebär det att man måste göra en trailer som man söker in med, säger Dziurlikowska. Rydén har varit med om  utvecklingen från svindyr utrustning och dyra videoband till att alla numera kan göra film med egen kamera (eller till och med mobil) och de rätta dataprogrammen för redigering.

Varje förmiddag har också innehållit uppvärmning och improvisationsövningar, dels för att lära känna varandra bättre, men också för att bli medvetna om vilket uttryck som rösten och kroppen kan ge.
– Vi har gått igenom praktiska tekniker för film, haft workshops och gett exempel på hur man kan använda sig själv i videokonst, arbeta med dokumentärt material eller med politiska ämnen, eller laborera abstrakt med färger och former. Vi har visat delar av många olika konstnärers videoverk.
– Många har velat jobba med olika effekter, att till exempel tredubbla sig själv i en och samma bild, att spegelvända eller förminska en person, göra stolarna genomskinliga eller sätta en speciell färg på delar av bilden, ger Dziurlikowska som exempel.
Flera elever arbetar också med feminism som tema och någon med religion.

I morgon avslutar Dziurlikowska och Rydén sitt gästlärarskap efter två intensiva veckor.
– Jag tror inte att vi skulle orka en tredje vecka i samma takt, ändå känns det vemodigt att åka hem, säger Dziurlikowska.
Rydén är visserligen van vid avsked från sitt engagemang på teatern.
– Man blir som en familj under produktionerna och sedan är allt plötsligt över och man säger hejdå.
Det de uppskattat mest under gästlärartiden är diskussionerna med eleverna. Att de fått möjlighet att ta del av deras arbeten och sätt att se på saker och att kanske öppna deras ögon för andra sätt att se.
– Den dialogen saknas nästan helt då man väl kommer ur skolan, säger Dziurlikowska.
Inspirerade har de även själva blivit, men de har ännu inte haft tid till att tänka mer på det under tiden som gästlärare. Den tiden kommer nu.
De undervisar gärna på Nordiska igen i framtiden.

Faktaruta Magdalena:
Är född i Polen, bor i Stockholm, jobbar som konstnär med video som sitt huvudsakliga medium. Hon är även verksam som konstkritiker i svensk dagspress och som gästlärare vid konsthögskolor. Medverkar i Åbo konstbiennal sommaren 2011 med videoverket ”My secret life”. Filmen spelades in på Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo och handlar om diskrepansen mellan det liv hon skulle vilja ha och det liv som hon har.

Faktaruta Niklas:
Är kompositör och konstnärlig ledare för Atalante, scenen för nyskapande kultur i Göteborg. Har bland annat producerat film och deltagit i flera filmfestivaler, arbetat som musikterapeut med handikappade barn, föreläst på Valands konsthögskola om kulturekonomi och filmproduktion. Håller på att skriva sin tredje opera för professionella sångare som inte använder sig av operateknik. www.newopera.se