Pernbys målarskola

– Gästföreläsning om eget konstnärskap, 2013, 2011, 2008.