Home Styling

Home Styling är gjord i en tid då människor kan investera hela liv i att göra om sina hem. Home Styling är längtan till det perfekta, det är en aktivitet som aldrig blir klar och aldrig når sin fullbordan. Hemmet förvandlas till ett visitkort och till en scen för självförverkligande. Hemmet blir projekt och prestationsångest istället för rekreation och trygghet. De fyra väggarna skyddar inte ett privat liv utan ramar in en utsaga om det ideala livet som kablas ut i offentligheten.

2006, 8 min.
Utställningar: Kulturhuset, Arkitekturmuseet, Marabouparkens konsthall, Eskilstuna konstmuseum, Liljevalchs Vårsalong, Drömfabriken/Filmhuset, Kungsbacka konsthall, Biograf Spegeln in Malmö, Teatergalleriet in Uppsala.
Samlingar: Eskilstuna konstmuseum. Filmform.
Inslag i TV-prgrammet Arty.
Recension i Upsala Nya Tidning.